Regulamin konkursu

MilArtFestival

Regulamin konkursu

14/04/2023 Bez kategorii 0

18. BIAŁOSTOCKI PUŁK ROZPOZNAWCZY

REGULAMIN 

MILARTFESTIVAL

2023

“Pasja, sztuka, życie”

§ 1

Konkurs MilArtFestival

Konkurs MilArtFestival odbywa się po raz pierwszy w Białymstoku. Formuła festiwalu opiera się na zasadach konkursu typu “Mam talent”. Umożliwia młodym artystom prezentacje zdolności przed szerszą publicznością oraz ocenę ich pracy. Prezentacje sceniczne tegorocznej edycji konkursu odbędą się w terminie 24 czerwca br. na Dużej Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1. Partnerem strategicznym konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

§ 2

Założenia programowo – organizacyjne:

 1. MilArtFestival jest przedsięwzięciem konkursowym, edukacyjnym i promocyjnym.
 2. Organizatorem Festiwalu  Akademia Przywództwa im. gen. Nikodema Sulika.
 3. Współorganizatorami MilArtFestival’u jest 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku.
 4. Festiwal przeznaczony jest dla młodzieży i osób dorosłych w wieku 14-19 oraz 20+ lat, członków zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich zespołów artystycznych, pasjonatów, ludzi utalentowanych, działających poza jednostkami wojskowymi. 

§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. Zachęcenie młodych ludzi do rozwijania swojego talentu artystycznego oraz kreatywności.
 2. Profilaktyka-samorealizacja ludzi młodych i ich talentów jako przeciwwaga zachowań destrukcyjnych.
 3. Promowanie kultury, sztuki oraz pasji i zainteresowań wśród młodych ludzi.
 4. Stworzenie okazji do pokazania swoich umiejętności i zdobycia doświadczenia. Motywowanie młodych ludzi do pozytywnych działań i rozwijania swoich pasji artystycznych.
 5. Rozwijanie umiejętności prezentacji i wystąpień publicznych przydatnych w życiu osobistym i zawodowym.
 6. Nagradzanie młodych talentów artystycznych i dawanie im szansy na dalszy rozwój swoich umiejętności. 
 7. Dbanie o wizerunek j.w. w Białymstoku oraz ocieplanie wizerunku wojska w społeczeństwie.
 8. Przybliżenie tematyki wojskowej osobom na co dzień nie związanym ze służbą.
 9. Zachęcenie ludzi młodych do podjęcia służby wojskowej poprzez bezpośredni kontakt i budowanie relacji.

   10. Promowanie działań realizowanych przez wojsko – ukazanie, że żołnierze prowadzą różnego rodzaju działania na rzecz społeczeństwa m.in. w zakresie kultury.

§ 4

Informacje Ogólne

 1. Zgłoszenie do konkursu MilArtFestival obejmuje dostarczenie formularza zgłoszeniowego i nagranego materiału audio-video.
 2. Kandydat może wypełnić formularz zgłoszeniowy
  oraz wymagane zgody:
 1. na stronie WWW konkursu: www.milartfestival.pl w zakładce Do pobrania i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,  ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok
 2. uzupełniając formularz online, dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnuBDESQ87PXDxG97gI8l9_hUPSdEV1TRMta2fdzniJ9TFKg/viewform?usp=share_link 
 3. osobiście w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, pok. nr 13 (od pon. do pt. w godz. 14.30 – 15.30 lub po uprzednim kontakcie telefonicznym: 519 451

727

 1. Eliminacje zostaną przeprowadzone na podstawie przesłanych lub dostarczonych osobiście materiałów filmowych/dźwiękowych, niebędących montażem artystycznym.
 2. Nagrany materiał (podpisany imieniem i nazwiskiem/nazwą zespołu) należy dostarczyć, wykorzystując jeden z trzech poniżej wymienionych sposobów:
 1. drogą e-mailową na adres: milartfestival@gmail.com,
 2. przesłanie odnośnika (link z YouTube lub innych źródeł) na adres e-mail: milartfestival@gmail.com
 3. osobiste dostarczenie nagrania (materiału) na nośniku zewnętrznym (płyta CD, DVD lub pendrive) do Klubu 18. BPR (ul. Kawaleryjska 70, pok. nr 13).
 1. Materiały należy wysyłać w formacie w formacie MP4, AVI, MOV, WMV lub HEVC.
 2. Minimalne wymagania dotyczące jakości: przesyłanie filmów O rozdzielczości co najmniej 800 × 600 Mpx lub/i w występach wokalnych, muzycznych-jakość dźwięku na poziomie 128 kb/s; każde wykonanie powinno stanowić pojedynczy plik bez montażu i efektów specjalnych, opisany imieniem i nazwiskiem wykonawcy lub nazwą zespołu/grupy. 

§5

Warunki konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 14 lat. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 

KATEGORIA I: 14-19 lat 

KATEGORIA II: 20+ lat

 1. Uczestnikiem może być osoba/grupa zajmująca się dziedziną artystyczną zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie oraz pasjonaci i ludzie utalentowani.
 2. Obowiązkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez stronę www / wydrukowanie i dostarczenie go osobiście oraz dostarczenie nagrania.
 3. W przypadku młodzieży niepełnoletniej wymagana jest zgoda rodzica.
 4. W przypadku nagrań dźwiękowych/filmów, uczestnicy mogą występować pojedynczo lub grupowo.
 5. Grupa uczestników może liczyć dowolną ilość osób.
 6. Każdy uczestnik ma obowiązek przesłać film lub nagranie dźwiękowe w terminie nie przekraczającym 11.06.2023r. (decyduje data wpływu, nie stempla pocztowego).
 7. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
 8. Łączny czas nagrania  oraz wykonania występu nie może przekraczać 7 minut.
 9. Uczestnik ma obowiązek powiadomić organizatora o sprzęcie potrzebnym do wykonania występu.
 10. Organizator ustala kolejność występów.
 11. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.
 12. Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich materiałów wysłanych na adres mailowy lub dostarczonych osobiście, jury wyłoni uczestników, którzy wystąpią w finale 24.06.2023r

§6

Termin i miejsce:

 1. Nagrania wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać  do 11.06.2023r.
 2. Finał konkursu odbędzie się 24.06.2023r. w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej (ul. Odeska 1, Białystok).

§7

Program Festiwalu:

 1. Eliminacje Festiwalowe zostaną przeprowadzone na podstawie wysłanych materiałów filmowych/dźwiękowych, niebędące montażem artystycznym.
 2. Posiedzenie komisji festiwalowej – I ETAP – odbędzie się między 12.06.2023 – 16.06.2023 r.
 3. Poinformowanie uczestników o kwalifikacji do Finału konkursu nastąpi drogą telefoniczną i e-mailową.
 4. Finał Festiwalu – II ETAP – prezentacja na żywo w Finał konkursu odbędzie się 24.06.2023r. w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej (ul. Odeska 1, Białystok). Podczas prezentacji finałowych 24.06.2023 r. komisja wyłoni laureatów konkursu.

§8

Kryteria oceny eliminacji / występów finałowych:

Jury dokona oceny według następujących kryteriów (w zależności od rodzaju występu):

 1. Umuzykalnienie, dykcja.
 2. Prezentacja muzyczna, kultura słowa.
 3. Wartości artystyczne utworów i spektakli oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych.
 4. Kreatywność prezentacji i ogólny wyraz artystyczny.
 5. Poziom biegłości w technikach tańca oraz stopień trudności choreografii w przypadku grup tanecznych.
 6. Poziom zaawansowania przedstawionych umiejętności i stopień trudności wykonywanego występu.

§9

Ocena prezentacji konkursowych:

 1. W jury zasiadać będą specjaliści dziedzin, w których można wyszczególnić rodzaje pokazów (zawodowi muzycy, wokaliści, tancerze, aktorzy, sportowcy, itp.).

§10

Nagrody:

 1. Kategoria 14-19 lat
 1. miejsce – nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych
 2. miejsce – nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych
 3. miejsce – nagroda w wysokości 1 tysiąca złotych
 4. Kategoria 20+ lat
 1. miejsce – nagroda w wysokości 3 tysiące złotych
 2. miejsce – nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych
 3. miejsce – nagroda w wysokości 1 tysiąca złotych
 4. Organizator przewiduje nagrody specjalne oraz nagrody rzeczowe.

§11

Uwagi Końcowe:

 1. Komisja festiwalowa powołana przez organizatora dokona oceny prezentacji i przyzna nagrody główne laureatom, którzy zajęli miejsca na podium.
 2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 3. Organizator festiwalu jest administratorem danych osobowych wykonawczych i oświadcza, że dane będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia festiwalu.
 4. Przez podanie danych osobowych wykonawca/ opiekun prawny wykonawców wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronach internetowych oraz serwisach administrowanych przez organizatora w treściach związanych z Festiwalem.
 5. Akceptując regulamin, uczestnik automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w formie zdjęcia/nagrania w celach dokumentacji wydarzenia.
 6. W przypadku wyraźnego złamania regulaminu konkursu przez uczestnika próbie oszustwa, nieprawidłowości dot. zgłoszenia do konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z ww. konkursu takiego uczestnika.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień zawartych w regulaminie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

Dane kontaktowe:

Klub 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego  

ul. Kawaleryjska 70

 15-325 Białystok 

Tel: 519 451 727

strona WWW: www.milartfestival.pl

e- mail: milartfestival@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *